top of page

Cookies & Privacybeleid

Wij hechten een groot belang aan de privacy van de gebruikers van onze website.

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u daarover zo goed mogelijk informeren.

 

Enkele doelstellingen:

 • De hoeveelheid persoonsgegevens proberen wij zoveel mogelijk te beperken. Alleen wat strikt noodzakelijk is om de juiste behandeling te kunnen bieden wordt geregistreerd.

 • Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

 • Wij nemen zoveel mogelijk maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, uw patiëntendossier zal daarom ook niet verbonden zijn met het internet.

 • U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

 

Wij verzamelen in de regel de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats.

 • E-mail adres.

 • BSN nummer.

 • Geslacht.

 • Telefoonnummer.

 • Medische gegevens.

 • Andere zorgverleners.

 • Zorgverzekeraar.

 

Deze gegevens zijn noodzakelijk om op een goede manier uw dossier te kunnen bijhouden.

 

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij dit in het kader van de behandeling noodzakelijk is (verwijzingen) of indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 

Na beëindiging van de behandelovereenkomst zullen uw gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk bewaard worden.

 

De gegevens op de website zullen gebruikt worden door Google Analytics. Hierdoor ontvangen wij informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op deze informatie is de privacyverklaring van Google van toepassing.

 

Voor vragen over ons privacybeleid of het eventueel laten corrigeren van uw gegevens kunt u telefonisch contact opnemen met onze praktijk.

 

Tandartspraktijk G. Eymann

bottom of page